EKIPA


-???-

Jednání se zájemcem o poskytnutí služby

MAJÁK


Zájemci o sociální službu si mohou podat Žádost o poskytnutí služby - Chráněné bydlení Maják. Tato žádost je dostupná na webových stránkách www.ekipa.cz, nebo osobně v sídle organizace. Součásti žádosti je i vyjádření ošetřujícího praktického lékaře žadatele a vyjádření odborného, psychiatrického lékaře žadatele. Vyplněnou žádost žadatel předá osobně nebo pomocí poštovní přepravy do kanceláře Chráněného bydlení Maják. 


Na základě takto vyplněné žádosti si následně sociální pracovník se zájemcem sjedná schůzku v kanceláři, nebo navštíví zájemce o službu v jeho bytě, případně zdravotnickém zařízení v Moravskoslezském kraji. Samotného jednání se může zúčastnit i rodinný příslušník zájemce, či osoba jemu blízká. Na Sociálním šetření je zájemce seznámen s podmínkami poskytnutí služby, prostředím, kde služba probíhá, časovým rozsahem služby, cenou za službu. Důvod nepřijetí žadatele do sociální služby Chráněné bydlení Maják: 

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy


EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-