EKIPA


-???-

O NÁS

"Věci důležité jsou očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem."
(Antoine de Exupéry).


Základní údaje:

Název: Ekipa, z. s.
Adresa: Kylešovská 818/26, 746 01 Opava
Pvforma: Zapsaspolek
IČ: 22848614
Datum registrace: 14. ledna 2011
Telefon: 604 662 555
e-mail: ekipa@ekipa.cz
web: www.ekipa.czCharakter spolku:

Organizace je založena podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci osob k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany osob ohrožených sociální exkluzí, ochrany jejich zájmů a pomoci při prosazování jejich práv a hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Spolek, v němž se spojili zastánci osob, zejména z řad sociálních pracovníků, dobrovolníků a všech dalších, kterým není lhostejný osud osob ohrožených sociální exkluzí a rozvoji občanské společnosti v této oblasti.

Další činností spolku je prevence sociálně-patologických jevů.

Chceme pomáhat a podporovat ohrožené, kteří se dostali do těžké situace.


Hlavní cíle jsou:

  • ochrana osob ohrožených sociální exkluzí, což je hlavním posláním
  • ochrana jejich zájmů a pomoc při prosazování práv
  • ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech
  • tvorba bezpečného prostředí z hlediska lidského vývoje
  • resocializace a rozvoj
  • péče o potřeby osob ohrožených sociální exkluzí
  • preventivní činnostSpolek je zřizovatelem:

  • sociální služby Chráněného bydlení Maják


  • sociální výdejny potravinové a materiální pomociJsme členy Potravinové banky Ostrava a Asociace poskytovatelů sociálních služeb, dále jsme členy Komunitního plánování Statutárního města Ostrava a Opava.

EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-