EKIPA


-???-

Okruh osob a cílová skupina

MAJÁK

Lidé dlouhodobě duševně nemocní s psychotickými a afektivními poruchami (všechny diagnózy schizofrenního a afektivního okruhu tzn. F20 - F29, F30 - F39) v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení, kdy v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení. Lidé s duální diagnózou, kdy psychotické omezení je základní a případná závislost je druhotné onemocnění.


Chráněné bydlení Maják je určeno pro muže i ženy ve věu 19-64 let.
Kapacita služby je 28 osob.
Sociální službu neumíme poskytnout:

  • Osobám, kterépotřebují bezbariérové prostředí
  • Osobám, jejichž míra sobětačnosti neumožňu je samostatné bydlení
  • Osobám sorganickým poškozením mozku
  • Osobám se střední a vyšší mírou mentálního postižení
  • Lidem, kteří nejsou schopni kolektivního soužití (podle vyjádření psychiatra)EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-