EKIPA


-???-

Okruh osob a cílová skupina

MAJÁK

Cílovou skupinou jsou lidé dlouhodobě duševně nemocní s psychotickými a afektivními poruchami (všechny diagnózy schizofrenního a afektivního okruhu tzn. F20 - F29, F30 - F39) v nepříznivé sociální situaci v oblasti bydlení, kdy v důsledku své nemoci nezvládají samostatné bydlení. Lidé s duální diagnózou, kdy psychotické omezení je základní a případná závislost je druhotné onemocnění. 

Chráněné bydlení Maják je určen pro muže i ženy ve věku od 19 let. 

Kapacita služby je 28 osob. 

Sociální službu neumíme poskytnout: 

  • Osobám, které potřebují bezbariérové prostředí 
  • Osobám, jejichž míra soběstačnosti neumožňuje samostatné bydlení 
  • Osobám s organickým poškozením mozku 
  • Osobám se střední a vyšší mírou mentálního postižení 
  • Lidem, kteří nejsou schopni kolektivního soužití (podle vyjádření psychiatra) EKIPA | O NÁS | MAJÁK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJÍ NÁS | PODPORA | KE STAŽENÍ | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-