EKIPA


-???-

Metody prce s uivateli

MAJK


Samotn prce s uivateli je postavena na individulnm pstupu ke kadmu uivateli. Kad klient m pi pijet do sluby chrnnho bydlen pidlenho svho klovho pracovnka, kter jej po celou dobu vede k samostatnosti, e s nm ve co je pro n dleit. S kadm klientem je vytvoen individuln pln, kde si sm klient ur, eho by chtl pomoc sluby doshnout (co je poteba poslit, co je poteba klienta nauit, co by pomoc sluby bylo mon odstranit). Sluba klientm nabz ubytovn; stravu nebo pomoc pi pprav stravy; pomoc pi zajitn chodu domcnosti (ve formou ncvik); sociln poradenstv; poskytuje vchovn, vzdlvac a aktivizan innosti; socilnterapeutickou innost; nabz pomoc pi uplatovn prv, oprvnnch zjm klient; pomh pi vyizovn osobnch zleitost. V dopolednch hodinch probh ncvik vaen, kter je veden pracovnkem, kdy uivatel jsou rozdleni do mench skupin. V odpolednch hodinch od 14:00 do 16:00h. se uivatel schzej s pracovnky na socioterapeutick skupin, v prbu se u socilnm a komunikanm dovednostem, asto jsou soust rzn kulturn akce a pednky na aktuln tmata ze spolenosti. Uivatel si asto chystaj sv vlastn pednky na tmata, kter je zajmaj a jsou jim blzk a vymlej dal mnostv rznch kulturnch her a innost. Podme tak vlety po rznch zajmavch mstech Moravskoslezskho kraje. Vechny tyto aktivity pomhaj uivatelm prohlubovat osobn vztahy a navzjem se osobn poznat. Klienti jsou povinni udrovat kontakt se svm klovm pracovnkem nebo navtvovat aktivity organizace, kter si sami zvol. Jsou respektovna specifika duevnch chorob. Metody prce vychzej z kognitivn behaviorlnho programu, metoda strukturovanho uen, skupinov a individuln prce s klientem. Clem sluby je doshnout osamostatnn klienta. Vichni pracovnci Chrnnho bydlen Majk se d standardy kvality socilnch slueb a etickm kodexem socilnch pracovnk. Sluba je poskytovna celoron dle smlouvy, 24 hodin denn. Provozn doba kancele: PO -P 8:00 - 16:30 hodin. Mimo tuto dobu je sluba zajiovna tzv. pohotovostn slubou, kdy pracovnci jsou klientm k dispozici na uvedenm telefonnm sle. Telefonn slo pohotovostn sluby je uvedeno na viditelnch mstech, kdy slubu konajc pracovnk se me v ppad nutnosti dostavit do chrnnho bydlen v krtkm ase.
Materiln a technick zabezpeen sluby
Sluba je realizovna ve dvou inovnch domech (5 byt), menm dom (urenho pro 5 osob) a jednom byt (2 osoby) nachzejcho se v blzkosti centra mta Opavy, co pin klientm pocit spoleenstv a destigmatizaci duevn nemocnch lid. dn z byt tedy nen ve vylouen lokalit, kter by vedla u thto lid k sociln exkluzi.


EKIPA | O NS | MAJK | HELP FOOD | GALERIE | PODPORUJ NS | PODPORA | KE STAEN | KONTAKTY | -???-


-???- | -???-